2013-01-27 Utställning Köge/Danmark IP/CH S*Safari Kittens Jesper *NOM*

Jesper

2013-01-19 Victors nya ägare Barbro Åberg S*Rockringen´s och Kerstin Carlzon S*Youngun´s *ALL LYCKA*

Victor

2013-01-15 S*Safari Kittens Victor *LOVE*