Kontakt

För kontakt,
Stefan Dahl
Grubbagatan 27a
254 44 Helsingborg
Mobil: +46 (0)763-25 00 21
Mejl: uffe.stefan.dahl@gmail.com

Vi har tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen att hålla och föda upp katt/Länsstyrelsen i Skåne län.