2016-08-20 Kull 18, 3 veckor. Vi har 4 hanar till salu.